نرخ کارمزدها برای شارژ اکانت

راهنمای سایت

نرخ کارمزدها برای شارژ اکانت و قوانین کارمزد بالای 275$                        ‼️ نرخ کارمزدها برای شارژ اکانت ‼️

1. از     5$ تا 100$ :   5$  کارمزد

2. از 101$ تا 224$ : 10$  کارمزد✦

3. از 225$ تا 274$ : 25$ کارمزد✦

4. از 275$ به بالا هم کارمزد ندارد✦

🚫 کارمزدهای بالای 275$ بعد از کسر شدن کارمزد, مجددا به حساب کاربری ویندزور,
طی 1 الی 2 ساعت بعد از شارژ واریز میشود و قابل برداشت یا انتقال نیز میباشد .

🚫 به این نکته توجه داشته باشید که حداقل شارژ اکانت برای بار اول حتما
باید بالای 100$ باشد, و از دفعات بعد بالای 10$ ثبت سفارش انجام شود .
 

🚫 درضمن برداشت از حساب یا انتقال داخلی نیز کارمزد ندارد و کارمزد کسر شده
در سفارش برداشت, در سایت کاربن طبق تنظیمات قدیم سایت بوده و هنگام واریز بانکی
به هیچ عنوان لحاظ نمیشود.

🚫 حداقل مبلغ برداشت از 5$ به بالا میباشد و سقف مجاز نیز ندارد.

 با تشکر : 
                          مدیریت مجموعه کاربن  Ⅽ☓ℇ ™